دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : صادق   رحمتی

پست الکترونیکی : srahmati@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مکانیک-جامدات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آتاوا-کانادا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ساخت و تولید-CIM
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : لاف برو-انگلستان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ساخت و تولید-تکنولوژی ساخت پیشرفته
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : ناتینگهام-انگلستان

سوابق اجرایی

سردبیر مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت (علمی پژوهشی)عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 12

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385-04-01

صادق رحمتی

صادق رحمتی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : دانشیار

^